LIPMED s. r. o.

Prejsť na obsah


Rozhodujete sa medzi
virtuálnou a elektronickou registračnou pokladnicou?

Registračná pokladnica (ORP)
- sa dá používať aj v prípade výpadku internetového spojenia, s tým že bude vydávať offline doklady,
keď sa obnovy spojenie s internetom, tieto budú odoslané na finančnú správu
- používajú sa v stánkovom predaji, v maloobchodnom a veľkoobchodnom predaji
a v miestach, kde je pravdepodobnosť výpadku internetového pripojenia

Virtuálna pokladňa (VRP)
- sa nedá používať v prípade výpadku internetu ( je nutnosť vypisovať paragóny)
- VRP sa oplatí v malých prevádzkach ( kaderníctvo, nechtové a tetovacie štúdia a pod. )
a pri úhradách FA
Návrat na obsah