Pokladnica Oberon - LIPMED s. r. o.

Prejsť na obsah

Pokladnica Oberon

Registračné pokladnice > OBERON


Pokladnica OBERON

Modul Pokladnica OBERON umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Aby sa z počítača stala registračná pokladnica, musí byť vybavený fiškálnym modulom, tlačiarňou pokladničných dokladov, prípadne ďalšími prídavnými zariadeniami (displej, peňažná zásuvka atď).

Počítač s pripojeným fiškalnym modulom sa nestane výlučne registračnou pokladnicou, je na ňom možné prevádzkovať aj iný softvér.Pokladnica môže pracovať vo viacerých režimoch predaja

 •    Maloobchodná pokladnica

 •    Veľkoobchodná pokladnica

 •    Reštauračná pokladnicaPokladnica môže pracovať vo viacerých režimoch zobrazenia

 •    Štandardný

 •    Dotykový displej - štandardný

 •    Dotykový displej - Fast foodZákladné možnosti

 •    predaj je možné vykonávať pomocou čítačky čiarových kódov, výberom zo zoznamu alebo jednoduchým zadaním kódu položky z klávesnice, prípadne pri dotykovom štandardnom režime zobrazenia je možné zadať položku pomocou klávesnice na obrazovke

 •    vydávanie tovaru z jedného prípadne viacerých skladov, zaúčtovanie výdajky

 •    vykonanie úhrady dokladu viacerými typmi platidiel (napr. stravné lístky + doplatok v hotovosti),

 •    pripojenie ľubovolného počtu pokladníc v sieťovej prevádzke, kde je pre skúšobné účely možnosť použiť aj virtuálny fiškálny modul,

 •    práca s otvorenými stolmi, otvorenými účtami, grafický prehľad stolov,

 •    pokročilú prácu s otvorenými účtami, ako presun medzi účtami, ich zlúčenie, opravu a zľavy,

 •    prácu s pokladničnými dokladmi, dennými a mesačnými uzávierkami a hotovosťou na pokladnici,

 •    podpora pracovných smien,

 •    práca v režime on-line, off-line, prípadne vzdialenú pokladnicu bez pripojenia na databázu,

 •    prepojenie s modulom Hotelová recepcia - presun položiek z pokladnice na hotelový účet, zúčtovanie hotelového účtu,

 •    prácu s cudzími menami, ceninami pri hotovostnom predaji, bezhotovostným platobným stykom pomocou platobného terminálu, prípadne vnútorným zúčtovaním (nedaňový doklad),
 •    predaj tovaru pre rôznych odberateľov s rôznou cenou
 •    vernostný systém
 •    prepojenie so systémom Spectu - elektronický jedálny lístok a mobilný čašníkInštalácia


 •    Pre skúšobné účely a v prípade ďalšej reštauračnej pokladnice je možné s modulom Pokladnica OBERON pracovať aj keď na počítači nie je inštalovaný fiškálny modul (fiškálna tlačiareň). V tomto prípade je možnosť použitia virtuálneho fiškálneho modulu.

 •    Pre vyskúšanie prípadne zavedenie do prevádzky je možné použiť pripravenú databázu reštaurácie aj s predpripravenými obrázkami pre režim zobrazenia Dotykový displej - Fast food, vzorovú databázu je možné stiahnuť tu.Ukážky obrazoviek programu:

Návrat na obsah