Skladová evidencia - LIPMED s. r. o.

Prejsť na obsah

Skladová evidencia

Registračné pokladnice > OBERON


Skladová evidencia

Modul obsahujúci všetky základné knihy potrebné k vedeniu evidencie skladu (skladového hospodárstva) od malých živnostníkov po stredne veľké firmy.

 •    Počet skladov je neobmedzený. Jednotlivé sklady sú navzájom nezávislé alebo môžu byť medzi nimi vytvorené väzby.

 •    Jednotlivý tovar možno vyskladniť troma spôsobmi a to zaradením do výdajky, prevodky, faktúry alebo predať cez Pokladnicu OBERON.

 •    Výdajky (príjemky) možno v prípade potreby opravovať. V zozname výdajok (príjemiek) možno sledovať ich vysporiadanosť.

 •    V sklade možno evidovať vystavené a prijaté objednávky a to s cenami alebo bez cien. Z vystavenej/prijatej objednávky možno vytvoriť príjemku/výdajku.

 •    Automatická tvorba objednávok podľa evidovaných prijatých objednávok a aktuálneho stavu zásob.

 •    Podpora internetových obchodov.

 •    Program obsahuje kalkuláciu jedál a receptúry. S použitím programu Pokladnica OBERON je možné prevádzkovať reštauráciu, bar a pod.
 •    Podpora komisionálneho predaja.
 •    Možnosť evidovania skladových položiek pod výrobným alebo sériovým číslom.
 •    Prepracovaný systém inventúry, tlač manka, prebytku a podobne.
 •    Predajné ceny je možné počítať z obstarávacej alebo poslednej nákupnej ceny.
 •    Pri výdaji zo skladu možno použiť širokú škálu pripojiteľných fiškálnych zariadení, ktoré program podporuje.
 •    Pre rýchle hľadanie položiek v sklade je možné použiť snímač čiarového kódu. K jednej skladovej karte je možné evidovať viac čiarových kódov, prípadne k viacerým    skladovým kartám je možné evidovať rovnaký čiarový kód.
 •    Členenie dokladov obsahuje definovateľné položky, ktoré sprehľadňujú prácu.
 •    Veľké množstvo tlačových výstupov z jednotlivých kníh, možno upravovať pomocou programu Editor tlačových výstupov.
 •    Možnosť importovať a exportovať údaje pomocou XML komunikácie.Ukážky obrazoviek programu:

Návrat na obsah