Evidencia dokumentov - LIPMED s. r. o.

Prejsť na obsah

Evidencia dokumentov

Registračné pokladnice > OBERON


Evidencia dokumentov

Evidencia dokumentov rieši problematiku tzv. registratúry a zároveň slúži ako "evidencia pošty". Súčasťou programu je registratúrny plán a to hneď v troch variantách - fyzická osoba (živnostník), obchodná spoločnosť (s.r.o.) a štátne inštitúcie (obecné úrady). Program možno používať s akýmkoľvek typom licencie na účtovníctvo, čiže sa dodáva k účtovníctvu zdarma.

  •    Vytvoriť a spravovať registratúrny plán.

  •    Viesť registratúrny denník.

  •    Evidencia došlej a odoslanej pošty

  •    Zaraďovať dokumenty do spisov.

  •    Pripájať do evidencie dokumenty vo forme súborov, napr. PDF, DOC, XLS a podobne.

  •    Pripájať do evidencie dokumenty z pripojeného optického skenera.

  •    Vyraďovanie nepotrebných dokumentov a archivácia dokumentov.

  •    Možnosť vytvorenia a prezerania registratúrneho plánu

  •    Sieťovú prevádzku programu.


Ukážky obrazoviek programu

Návrat na obsah