Hotelová recepcia - LIPMED s. r. o.

Prejsť na obsah

Hotelová recepcia

Registračné pokladnice > OBERON


Hotelová recepcia

Hotelová recepcia je program určený pre menšie až stredne veľké ubytovacie zariadenia ako hotely, apartmánové domy, penzióny, chaty, turistické ubytovne a podobne. Umožňuje evidovať ubytovaných hostí, jednoducho a rýchlo pracovať s rezerváciami, vystavovať hotelové účty s prepojením na
pokladničný a skladový systém, tlačiť výkazy a štatistiky, rôzne prehľady, grafy, pričom sú k dispozícii ďalšie funkcie potrebné pre chod hotela.

Premyslený návrh a koncepcia programu, prehľadnosť, jednoduchosť a intuitívne ovládanie ocenia užívatelia, ktorí chcú so systémom ihneď pracovať, pričom nemusia absolvovať žiadne zdĺhavé školenia. Pomocou
video návodov je možné oboznámiť sa so systémom veľmi rýchlo a začať tak ihneď pracovať. Takmer všetky potrebné funkcie sú sústredené do grafického prehľadu izieb, do ktorého je možné priamo zapísať rezerváciu či ubytovanie. Obsahuje aj ďalšie funkcie ako presun či zámenu izieb, prácu s hotelovými účtami, evidovanie drobných závad na izbách, či funkciu odchodu hosťa.

Modul Hotelová recepcia obsiahnutý v systéme
OBERON - agenda firmy nie je "sám vojak v poli". OBERON obsahuje ďalšie moduly pre prácu recepcie hotela ako pokladničný systém, skladový a účtovný systém - všetko v jednom a to pri zaujímavej licenčnej politike za veľmi zaujímavú a príjemnú cenu. Vďaka použitiu moderných databázových technológií sú všetky údaje o hosťoch v bezpečí a zároveň rýchlo a vždy k dispozícii.

Základné súčasti a možnosti

 •    kniha ubytovaných - obsahuje knihu ubytovaných hostí (domovú knihu), históriu ubytovaných

 •    kniha rezervácií - obsahuje rezervácie, skupinové rezervácie, kalkulácie cien jednotlivých rezervácií

 •    kniha zmluvných rezervácií - obsahuje zmlvuné rezervácie (napr. s cestovnými kanceláriami)

 •    pomocná pokladničná knihá (je možné evidovať aj viac pokladní) - umožňuje napr. vytlačiť príjmový pokladničný doklad ako úhradu ubytovania

 •    kniha hotelových účtov - hotelový účet býva štandardne súčasťou ubytovania, pričom je možné vytvoriť aj hotelový účet bez príslušnosti k izbe

 •    grafický prehľad izieb - obsahuje všetky základné funckie pre prácu obsluhy - vytvoriť rezerváciu, ubytovať hosťa, pracovať s hotelovými účtami

 •    výpočet ceny za ubytovanie - možnosť pracovať so základnými cenami, sezónami, akciami, možnosť zadať cenu podľa dĺžky pobytu

 •    možnosť členiť izby na objekty (ak má hotel viac objektov), zoskupenie izieb, možnosť priradiť k izbe majiteľa (apartmánové domy)

 •    prepojenie s účtovníctvom - jednoduché a rýchle vystavenie faktúry za ubytovanie, alebo hotelový účet

 •    export e-mailových adries z histórie ubytovaných osôb

 •    definovanie prístupových práv užívateľov pre jednotlivé činnosti

 •    sledovanie činností - automaticky zaznamenáva činnosti a udalosti obsluhy pri práci so systémom OBERON, napr. zmena dátumu v rezervácii, vymazanie ubytovania a podobne

 •    množstvo tlačových výstupov - možnosť úpravy tlačových výstupov (dostupný Editor tlačových výstupov)

 •    prepojenie s modulom Pokladnica OBERON
 •    prepojenie s modulom Skladová evidencia
 •    prepojenie na hotelové zámkové systémy


Webové služby

Systém OBERON využíva moderné technológie, ktoré prinášajú užívateľom nové funkcie a možnosti


 •    on-line rezervačný formulár - do internetovej stránky ubytovacieho zariadenia je možné implementovať prehľad obsadenosti, overenie dostupnosti rezervácie, výpočet ceny rezervácie, zápis    on-line rezervácie alebo dopytu

 •    OBERON Web - nadstavbový modul vo forme webovej aplikácie pre tablety, telefóny či iné mobilné zariadenia umožňujúci napr.:                      

      -  majiteľovi či prevádzkárovi prístup k okamžitým tržbám na recepcii či v reštaurácii, prípadne otvoreným stolom v reštaurácii
      -  majiteľovi či prevádzkárovi prístup ku grafickému prehľadu obsadenosti izieb
     -  údržbárovi prístup k zoznamu drobných závad a opráv
      -  chyžným prístup k prehľadu upratania izieb
      -  zmluvným partnerom (cestovným kanceláriám) prístup ku grafickému prehľadu obsadenosti izieb
      -  majiteľom apartmánov v apartmánovom dome prístup ku grafickému prehľadu obsadenosti izieb svojho apartmánu (prípadne k viacerým apartmánom)
      -  ubytovaným hosťom prístup ku svojmu hotelovému účtu
      -  
... a ďalšie zaujímavé funkcie


Ukážky obrazoviek programu:

Návrat na obsah