Evidencia vozidiel - LIPMED s. r. o.

Prejsť na obsah

Evidencia vozidiel

Registračné pokladnice > OBERON


Evidencia vozidiel

Evidencia vozidiel je programový prostriedok vytvorený pre účely vedenia evidencie jázd motorových vozidiel. Dodáva sa ako doplnok k účtovníctvu.

  •    Možnosť evidovania ľubovoľného počtu vozidiel.

  •    Tvorba knihy jázd evidovaných motorových firemných i súkromných vozidiel.

  •    Tvorba knihy cestovných príkazov

  •    Evidencia o spotrebe a nákupe pohonných hmôt

  •    Prepočet spotreby (cesta v meste, príves)

  •    Prepojenie s účtovným alebo peňažným denníkom pri zadávaní dokladov o nákupe PHM.

  •    Kopírovanie už zadanej jazdy, výpočet času jazdy.

  •    Tlač knihy jázd vozidiel, možnosť upravovať výstupné zostavy pomocou programu Editor tlačových výstupov.

  •    Evidovanie ďalších výdajov (ubytovanie, strava, preddavky, atď.) pri každej zadanej jazde

  •    Sieťová prevádzka programu


Ukážky obrazoviek programu

Návrat na obsah