OBERON - LIPMED s. r. o.

Prejsť na obsah

OBERON

Registračné pokladnice > OBERON

OBERONHľadáte účtovný systém a neviete sa rozhodnúť? OBERON okrem bežných funkcií a možností ktoré sa od tohoto druhu softvéru očakáva, obsahuje celý rad ďalších zaujímavých vlastností, možností a riešení. Príjemná licenčná politika (bez prvotnej investície) minimalizuje riziko nesprávnej investície. Vďaka prehľadnosti, jednoduchosti a intuitívnemu ovládaniu môžete so systémom začať ihneď pracovať a to aj bez absolvovania akýchkoľvek školení.


Všeobecné informácie

V priebehu rokov 2011 a 2012 sa začali postupne uvoľňovať nové verzie produktu OBERON pod názvom OBERON - Agenda firmy. Pôvodný OBERON sa skladal zo samostantých programov Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Skladová evidencia, Pokladnica OBERON, Mzdy a personalistika a ďalších. Nový systém OBERON sa skladá z jedného spustiteľného programu, v ktorom budú obsiahnuté všetky moduly z pôvodného systému.

Pôvodná verzia OBERON-u sa používala prakticky viac ako 10 rokov v nezmenenej podobe a v súčasnosti už prestáva vyhovovať požadovaným nárokom na programy tejto kategórie. Novú verziu OBERON-u pre Vás pripravujeme hlavne preto, aby bol systém doplnený o veľa nových funkcionalít pri zachovaní pôvodnej jednoduchosti obsluhy.

Určenie
OBERON je systém určený pre malé a stredne veľké firmy, kde spolu s použitím
databázového prostredia klient/server nie je problém s prevádzkou i na väčšom počte počítačov. Je určený pre operačný systém Microsoft Windows (Windows XP SP3 a vyššie).

Pre vynikajúci pomer cena/výkon si nájde uplatnenie medzi drobnými živnostníkmi, maloobchodmi, veľkoobchodmi, reštauráciami či hotelmi. V našej ponuke nechýbajú ani varianty pre účtovné a daňové kancelárie, pre neziskové organizácie, prípadne pre školy.

Pri vývoji tohoto softvéru je kladený veľký dôraz na prehľadnosť, intuitívne ovládanie, jednoduchosť - to ocenia užívatelia, ktorí chcú so systémom ihneď pracovať, pričom nemusia absolvovať žiadne zdĺhavé školenia. K dispozícii je vždy aktuálna elektronická dokumentácia (súbor Pomocníka), pričom sú dostupné aj
videonávody.

Medzi veľké prednosti systému patrí veľmi široká podpora hardvérových zariadení ako registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, elektronické váhy, snímače čiarových kódov a podobne.

Zaujímavé vlastnosti
OBERON okrem bežných funkcií a možností, ktoré sa od tohoto druhu softvéru očakáva, obsahuje celý rad ďalších zaujímavých vlastností, možností a riešení, tu sú niektoré z nich:

  •    Na dokladových formulároch ako faktúra, výdajka, objednávka sa v spodnej časti nachádza tzv. zóna udalostí - je to informačné okno, ktoré zobrazuje zaujímavé informácie pri tvorbe daného dokladu, napr. neuhradené pohľadávky daného odberateľa, pokles množstva do záporného stavu, príliš nízky výnos, cena danej položky pri poslednom predaji tomuto partnerovi. Výhodou takéhoto riešenia je hlavne v tom, že užívateľ nie je neustále obťažovaný rôznymi hláseniami, ktoré musí následne potvrdiť - zóna udalostí ich len jednoducho zobrazí aj s farebným zvýraznením.


  •    Pre často zadávanie hodnôt daného formulára je možné používať šablóny - ich tvorba je veľmi rýchla a jednoduchá.


  •    Možnosť pracovať na zariadeniach s dotykovou obrazovkou ako sú bežné dotykové monitory na stolných počítačoch, prípadne tabletoch.


  •    Pri sieťovej prevádzke je dostupný prepracovaný systém práv užívateľom pre prístup k údajom či tlačovým výstupom, napr. zaujímavé právo je skryť obstarávaciu cenu, nedovoliť opravu dokladov starších ako určitý počet dní a podobne. Spolu s programovým modulom Sledovanie činností je možné zistiť napr. kto daný doklad vymazal, kto zmenil číslo skladovej karty, kto zmenil dátum odchodu hosťa v knihe ubytovaných atď.


  •   Pre export a import údajov je možné využiť tzv. XML komunikáciu, ďalšou zaujímavou technológiou je implementácia univerzálnych rozhraní, prípadne OBERON API.


  •   Podpora technológie Webové služby - umožňuje komunikáciu medzi systémom OBERON a ďalšími nadstavbovými modulmi, prípadne inými externými systémami, napr. aplikácia OBERON Web.


Návrat na obsah